Showbyznys

16. června 2015 12:30

Barbora Koukalová

Do takového domova důchodců budete jednou chtít taky: Otevřeli v něm školku, výsledek je fascinující!

Dřív bylo naprosto běžné, že pod jednou střechou žila několikagenerační rodina a všichni se od všech učili něco. Do života to přinášelo rozmanitost, generační střety i nutnost naučit se toleranci a péči o druhého, teď na to pomalu zapomínáme. Jeden domov seniorů v Seattlu se to snaží změnit.

Providence Mount St. Vincent ve Seattlu je dost netradiční domov důchodců. Starají se tu zhruba o čtyři sta lidí důchodového věku, kteří jsou odkázani na pomoc druhých a jejich vlastní rodiny jim v tom pro časovou náročnost nemohou vyhovět.

Přesto se necítí jako "ti odložení", naopak, domov dokonce přijímá více žádostí, než je jeho kapacita.

Důvod je prostý. V tomhle domově je totiž i školka.

Spojení pětiletých dětí a osmdesátiletých starců se zdá na první pohled jako bizarní nápad, ale podle všech funguje naprosto skvěle.

Děti jsou před den v kontaktu se starými lidmi a s nimi dělají vše, co dělají ostatní děti v jiných školkách. Učí se, tvoří a povídají si, spolu obědvají, čtou si. Děti pomáhají seniorům a ti zase dětem. Účinek to má přímo zázračný.

Podle ošetřovatelek jsou staří lidé více aktivní, zlepšují se některé příznaky nemoci, děti se zase učí přijímat příznaky stáří a projevy zdravotních postižení, je to interakce, která pomáhá všem.

A zcela pragmaticky z toho těží i samotný Seattle. Mít pod jednou střechou školku a seniory je totiž levnější. Škoda, že to ještě nikoho nenapadlo u nás.

(bk)


Přečtěte si také