Showbyznys

17. srpna 2015 10:27

Tereza Javorová

Trápí vás bolesti zad? Vyzkoušejte revoluční léčbu bez medikamentů!

Bolesti zad a patologické stavy páteře jsou problémem, který nás v České republice začal výrazně „trápit" v 80. letech, na přelomu tisíciletí a hlavně dnes je bolest zad dokonce nejčastějším zdravotním problémem a častou příčinou pracovní neschopnosti.

Z člověka „homo erectus" se stal „homo sedící". Sezení je sice pro člověka „oddychovou polohou", ale jen po krátký časový interval.

Pokud sedíme déle než půl hodiny, tak nám poloha vsedě může začít výrazně škodit. V první řadě se nám páteř začíná zaoblovat a naše tělo si podvědomě hledá úlevovou pozici (překládáme si nohu přes nohu, musíme se narovnávat a protahovat…)

Všechny tyto projevy jsou obranné mechanismy našeho organismu před přetěžováním nejvíce zatěžovaných svalových skupin.

Léky na bolest problém nevyřeší

Analgetika, ať už v podobě masti, nebo tablet, problém nevyřeší, ale pouze „zakryjí". Bolest je přirozená obrana organismu před závažnějším poškozením přetěžované, resp. poškozené části těla.

Nejdříve je nutné problém diagnostikovat a až poté přistoupit k léčbě daného problému, teprve poté začne bolest odeznívat.

Pravda je taková, že většina problémů související s patologickými stavy páteře je způsobená naším životním stylem. Nedostatek pohybu a nadmíra sezení je hlavní příčinou buď stávající bolesti zad a páteře, anebo budoucím problémem, který vás dozajista bohužel postihne.

Revoluční léčba a prevence bolestí zad a bolestí páteře

Na trhu se objevil produkt, který léčí bolesti zad a bolesti páteře nikoliv „chemicky", ale vaším vlastním pohybem těla.

Dynasitje nově vyvinutým patentovaným produktem, který je zkonstruovaný tak, aby po dobu sezení na něm nejen nedocházelo k statickému přetěžování páteře a svalů páteře, ale naopak je přímo posilovalo a uvolňovalo.

Patentovaný produkt Dynasit je dynamicky směrový polštář, který přímo posiluje hloubkové páteřní svalstvo, vnitřní břišní svalstvo a hýžďové svalstvo.

Při sezení na Dynasitu působí energie, kterou do něj dáváte. Vaší vahou se vrací pod úhlem 80 stupňů zpět do páteře, čímž „nutí pracovat hloubkové svaly páteře".

Po určitém čase sezení na Dynasitu (cca 5 minut) začne člověk cítit zvláštní svědění v hloubkových svalech páteře. To znamená, že se právě začaly prokrvovat. Je to zvláštní pocit, protože doposud neexistoval, produkt nebo metoda, která by uměla působit na hloubkové svaly samostatně.

Vždy se na posilování těchto svalů používaly různé fyzioterapeutické cviky, při kterých se zapojovaly a posilovaly hloubkové svaly páteře, ale i jiné části těla.

Po uplynutí cca 15 minut sezení na Dynasitu u většiny lidí dochází k přetěžování hloubkových svalů zapříčiněné jejich namáháním. Tehdy podvědomě naše tělo začne „hledat" úlevovou pozici a začneme se hýbat doleva a doprava, dopředu a dozadu. Tento efekt je žádoucí, protože se do práce začne zapojovat navíc i vnitřní břišní svalstvo a svalstvo hýžďové.

Dynasit zdravá záda pro seniory

Dynasit je velmi prospěšný a lékaři předepisovaný (např. na Slovensku) i pro seniory, jejichž svalstvo je značně atrofované. Lidé ve zralém věku mají o mnoho méně možností, jak cvičením posílit atrofované hloubkové svaly. Je to zapříčiněné hlavně jejich sníženou mobilitou.

Při sezení na dynamicky směrovém polštáři lidé se sníženou mobilitou nepotřebují vyvíjet zvýšenou námahu na to, aby si odstranili bolest páteře a zad. Stačí pouze sedět a Dynasit svaly aktivuje a začne je posilovat. Tím se docílí, že bolest v oblasti zad začne ve většině případů rychle odeznívat.

Funkčnost Dynasitu není dobré podceňovat

Je důležité dbát návodu na použití, který je přibalený spolu s Dynasitem. Při jeho nedodržení může dojít k namožení posilovaných svalů, což má za následek celkovou bolest zad, která může trvat pár dní.

Staly se už i kuriózní případy, hlavně u mladých lidí, kteří nedodrželi doporučované přestávky po dobu sezení a podcenili jeho účinek.

Když cítili namožené svalstvo, ještě více je to motivovalo k tomu, aby vydrželi a posílili hloubkové svaly o to víc. To mělo za následek namožení zádového svalstva na několik dní (2–3).

Produkt Dynasit je po dlouhé době produktem, který je funkční a bez výhrad vyplňuje mezeru na zdravotním trhu. Více informací na www.dynasit.com.

Vyhrajte Dynamicko směrový polštář Dynasit Life ZDE. Stačí odpovědět na jednoduchou otázku!


Přečtěte si také