Virály

3. února 2020 14:52

sarka.turcekova@gmail.com

ODHALENO: 7 typů vztahů mezi matkou a dcerou. Který z nich je pro dceru nejlepší?

Rodinné vztahy jsou dost podstatné pro formování osobnosti, ať už jde o dívku, nebo chlapce. A právě vztah mezi matkou a dcerou do budoucna určí, jaký bude mít žena charakter.

Matka a dcera mezi sebou mohou mít různé vztahy a podle toho se pak bude dcera do budoucna chovat a projevovat.

1. Sestry. Jestli se matka a dcera chovají spíš jako sestry, jsou rovnocenné. Dokonce mezi sebou mohou soutěžit a matka samotná se chce spíš vyhnout skutečnému mateřství. Může dokonce docházet k obrácení rolí, kdy bude dcera ta pečující a odpovědná. Dceru to ovlivní tak, že se častěji stává vůdčím typem. Oceňuje hranice mezi lidmi, zároveň se však může cítit nemilovaná a má strach z odmítnutí.

2. Nejlepší kamarádky. Na první pohled super vztah založený na důvěře. Matka je první osobou, za kterou dcera chodí se svými myšlenkami a problémy. Matka je zapojena do života dcery a podporuje ji, vždy věděla, co má říct a být tady pro ni, když potřebuje. Je jí nejlepší kamarádkou, poradkyní přes lásku, nákupním parťákem. Dceru to ovlivní tak, že se nebojí čelit výzvám a riskovat. Cítí se milovaně, pochopeně, navazuje vztahy a nemá strach z odmítnutí.

3. Cizinky. Jestli je matka úplně mimo život dcery a je ta poslední, která se dozví o tom, co se s ní děje, pak jsou spíš jako dvě cizinky. Navzájem se nezapojují do svých životů a nesdílejí žádné problémy ani myšlenky, alespoň ne ty skutečně důležité. Když to není nutné, tak se prakticky vzájemně neznají. Dceru to ovlivní tak, že jako každé dítě odloučené od rodičů, bude pravděpodobněji trpět depresemi, úzkostmi a mít nízkou sebeúctu. Může to vést k frustrujícímu vztahu s partnerem. Je však zároveň zodpovědná a nezávislá, protože problémy vždy dokázala řešit sama.

4. Devalvace. Je to případ podobný předchozímu, akorát je jedna z nich – matka, nebo dcera – narcistka. Narcista je zaměřený vždy jen na sebe a svou image, zajímá ho to, co si lidé myslí, nejde mu ani tak o skutečný vztah nebo osobu. Snaží se vypadat na povrchu dokonale, ale ve skutečnosti matku či dceru znehodnocuje. Když je matka narcistka, dceru to ovlivní tak, že má velkou potřebu po emocích, vyžaduje neustálá ujištění o pocitech druhých. Je velkou podporou pro ostatní a je loajální a bystrá k lidem. Pokud je dcera narcistka a matka se nesnaží změnit její postoj, může dívka vyrůst v sobce a ignoranta vůči ostatním.

5. Zapuzení. Další případ jednostranného odmítnutí, které obvykle zahrnuje matky jako ty, které odmítají nebo zapuzují. K tomu dochází, když matka ignoruje nebo odmítá úspěchy své dcery bez ohledu na to, co udělala. Na matku těžko zapůsobí něco, co dcera udělala, nebo nikdy neřekne, že je na svoji dceru pyšná. Buď je naprosto apatická nebo se snaží, aby se její dcera pokusila dosáhnout nedosažitelného. Dceru to ovlivní tak, že vyrůstá a žije v hluboké pochybnosti a cítí se nehodná pozornosti nebo jakékoli pocitu. Zároveň zoufale touží po lásce a uznání.

6. Roztleskávačka. V tomto případě je matka nejlepší roztleskávačka své dcery, která chce, aby ze života vytěžila maximum. Matka je zapojena do života dcery a chce být její součástí, odmítá uznat jakékoli hranice mezi nimi a nikdy ji neopustí. Žije vlastně prostřednictvím své dcery, je podpůrná, ale i náročná. Často si matka nesplnila vlastní sny. Dceru to ovlivní tak, že dívka může ztratit smysl toho, co sama chce a může se stát závislá na lidech. Vždy potřebuje někoho po svém boku a nebude schopná rozhodovat se.

7. Autoritář. Jde o případ ovládající matky, která dceru neustále ovládá, říká jí, co má dělat a je si jistá, že bez jejího vedení selže. Nikdy nedává své dceři na výběr ani si necení jejích slov nebo názorů. Navíc je velmi náročná a říká, že to dělá pro dobro své dcery. Dcera buď otevřeně, nebo tiše protestuje. Ovlivní ji to tak, že je sama k sobě hyperkritická, má nízkou sebeúctu a tendenci znehodnocovat vlastní názory, což může vést k depresi. Je však zodpovědná a angažovaná ve svých vztazích.

Sdílejte článek

Přečtěte si také