Virály

2. září 2020 14:52

sarka.turcekova@gmail.com

ODHALENO: Velkorysí lidé žijí déle, ukazují výzkumy. Proč tomu tak je?

V novém výzkumu odborníci přišli na to, že opravdu existuje nějaké propojení mezi štědrostí a délkou života.

Podle této studie je pravděpodobnější, že život si spíše prodlouží ti, kteří darují peníze anebo majetek, ať už dětem nebo stárnoucím rodičům. Studie již dříve odhalily přínosy pro zdraví, které souvisejí s poskytováním nebo přijímáním převodu majetku. Cílem nového výzkumu publikovaného ve sborníku Národní akademie věd (PNAS) bylo zabývat se tímto tématem na celospolečenské úrovni, přičemž na základě údajů o populaci ze 34 zemí.

Vedoucí studie Tobias Vogt uvedl, že na počátku života jste odkázáni na ostatní. Proto je dobrý nápad pomáhat ostatním po celý život. Vogt věří, že jedním z důvodů zaznamenané korelace bylo, že země s přítomností finančních převodů vykazovaly větší sociální soudržnost. Na podporu své hypotézy citoval metaanalýzu výzkumníků z Brigham Young University z roku 2010 s celkovým počtem 148 různých studií s celkovým počtem více než 300 tisíc účastníků.

Z těchto předchozích studií vyplynulo, že přežití bylo o 50 procent větší u jedinců s lepšími sociálními vztahy ve srovnání s těmi, kteří mají slabší nebo žádné sociální vazby. Podle zjištění studie bylo sdílení zdrojů vždy hlavní součástí lidské společnosti. Zatímco lovci a sběrači kdysi pomáhali svým potomkům, v poslední době se staří lidé stahují z práce a také potřebují pomoc. Ochota sdílet byla kriticky důležitá pro náš evoluční úspěch v minulosti, a je důležité také pro náš současný každodenní život.

Bylo zjištěno, že ti v západní Evropě a Japonsku, kteří se umístili na nejvyšším místě v datech spojujících sdílení zdrojů a nižší úmrtnost, prokázali nejvyšší průměrné převody bohatství mezi jednotlivci. Ti zde údajně sdíleli mezi 68 až 69 procenty svého celoživotního příjmu, přičemž zaznamenali úmrtnost přibližně dvakrát nižší než v Číně a Turecku, kde občané sdíleli mezi 44 až 48 procenty svých celoživotních výdělků. Bylo také zjištěno, že v jihoamerických zemích jsou velkorysejší a sdílejí více než 60 procent průměrného celoživotního příjmu. Bylo zjištěno, že země v subsaharské Africe a jihovýchodní Asii jsou na spodní hranici, co se týká štědrosti, a lidé tam žijí kratší dobu.

Sdílejte článek

Přečtěte si také