Virály

5. března 2021 06:24

sarka.turcekova@gmail.com

ODHALENO: Víc než 4 miliony lidí má duševní problémy kvůli pandemii! Co jde udělat?

Není tajemstvím, že pandemie způsobila lidem velké problémy v oblasti duševního zdraví a postihla lidi všech věkových skupin.

I když izolace ovlivnila všechny věkové skupiny populace, nejvíc postižená je mladší generace s ohromujícími 4,1 miliony mladých lidí. Ti zažili špatné duševní zdraví během probíhající pandemie. Nedávná studie provedená společností Bupa zjistila, že od března 2020 se u tří ze čtyř osob ve věku od 13 do 19 let vyskytly problémy s fyzickým zdravím související se špatným duševním zdravím. Polovina dotázaných začala používat škodlivé mechanismy – sebepoškozování, drogy a pití. Studie zjistila, že problémy, kterých se lidé obávají, sahají od akademických úspěchů a vyhlídek na zaměstnání po pandemii až po to, že se cítí „zaseknutí“ ve svých rodinných domech a nemohou se stýkat se svými přáteli.

Mladí lidé s větší pravděpodobností to pocítí jako téměř fyzickou bolest, když nemohou být se svými přáteli, protože jsou biologicky vedeni k tomu, aby se s nimi spojili. Je pro ně o to podstatnější socializovat se a hraje to klíčovou roli v jejich rozvoji. Doktor Thompson vysvětlil, že když procházíme adolescentními roky, měníme se z dítěte v dospělého, takže nechceme být celou dobu se svou rodinou. V uzamčení však mladí musí zůstat s rodinou 24 hodin denně a nemohou ani do školy. To přerušilo velmi přirozený a normální proces dospívání. Doktor také dodal, že izolace mladých lidí může mít dlouhodobé škodlivé následky pro jejich duševní zdraví, přičemž studie ukazují, že může vést k rozvoji deprese.

Sdílejte článek

Přečtěte si také