Fake news 2
Autor: istock.com Fake news 2

ODHALENO: Výzkum odhalil, že FAKE NEWS na Facebooku nejčastěji šíří důchodci! Čemu všemu staří lidé věří?

Publikováno: 11.01.2019
Kdo sdílí nejvíce falešných zpráv?

reklama

Studie amerických uživatelů Facebooku ukázala, že tzv. fake news neboli falešné zprávy sdílejí na populárních sociálních sítích nejčastěji důchodci, přesněji řečeno lidé ve věku nad 65 let.

Studii provedli studenti amerických univerzit Princeton a New York University, kteří zkoumali aktivitu zhruba 9 tisíc uživatelů v rámci jednoho měsíce během roku 2016. Důležité je taky zmínit, že malá část lidí v té době na Facebook pravidelně nepřispívala. Každopádně výsledkem bylo, zatímco 90 % lidí žádné falešné zprávy z vyhraněných politických stránek jako např. nechvalně proslulý Breitbart nesdílela, zbylých 10 % zprávy lajkovalo nebo rovnou posílalo přátelům na zeď. Tato část přitom byla z velké části tvořena lidmi nad 65 let, kteří tyto zprávy sdíleli sedmkrát častěji než lidé ve věku od 18–29 let. Dalším výsledkem bylo, že falešné zprávy častěji sdíleli američtí konzervatisti spíš než liberálové, to ale nemusí být samotnými lidmi, jakožto spíš zdroji pro konzervativní voliče, které jsou často plné dezinformací.

reklama