Virály

30. dubna 2021 14:27

sarka.turcekova@gmail.com

Terapeut vysvětlil, proč má prvorozené dítě odlišnou osobnost od svých sourozenců! Jakou příčinu to má?

Terapeut se rozhodl vysvětlit, proč jsou prvorozené děti vždy svou osobností odlišní od svých dalších sourozenců.

Možná jste to dokázali vypozorovat sami ve svém okolí, možná ne. Dalo by se také říct, že každý člověk má přece odlišnou a osobitou povahu, když přichází na svět. Jsou za tím však ale i další důvody. Terapeut a poradce na TikToku Tristan Collazo, který má magisterský titul v oboru poradenství v oblasti duševního zdraví, vysvětlil, jak pořadí narození ovlivňuje povahu člověka. Opírá se přitom o Adlerovu teorii narození. Tento koncept uvádí, že pořadí narození člověka hraje hlavní roli v utváření osobnosti jednotlivce.

Jde o to, že rodiny kladou na nejstarší dítě nerealistická očekávání, a protože již nejsou jediným dítětem, musí se přizpůsobit a změnit, a naopak se z nich stanou perfekcionisté, kteří se však snaží potěšit ostatní, zároveň jsou ale autoritativní, přesto nesmírně nápomocní. Naučí se nést většinu zodpovědnosti.

Děti, které se narodí jako druhé, jsou však často konkurenceschopnější, protože vědí, že musí bojovat o pozornost a zdroje. Jejich starší sourozenci slouží jako vzor, ale také vyvolávají konkurenční boj, když se je snaží dohnat a překonat. Na druhou stranu je pravděpodobné, že se v životě lépe prosadí

Poté, když se narodí třetí dítě, u druhého dítěte jako prostředního sourozence něco jiskří. Není totiž snadné potěšit rodiče, když jste sevřeni mezi nejstaršího a nejmladšího sourozence. „Prostřední“ děti v menších rodinách jsou frustrovanější, zatímco „prostřední“ děti ve větších rodinách mohou při plnění svých potřeb více spolupracovat. Mohou to cítit tak, že je život nespravedlivý, cítit se nemilovaní a netrpěliví, ale mohou být také vyrovnaní, přizpůsobiví a schopní kompromisu.

Pak je tu nejmladší dítě. Nejmladší dítě má tu výhodu, že nemusí soutěžit s se svými sourozenci tolik o pozornost. Vždy se bere v potaz, že jde ještě o dítě, jelikož ti ostatní se už osamostatnili. Nejmladší dítě může dostávat více pozornosti, být nadměrně závislé na ostatních, ale také víc konkurenceschopné, aby dohnalo vývojovou úroveň svých sourozenců, a může se chovat, jako by bylo jedináčkem.

@risethriverepeat_therapy

Psychological birth order #alfredadler #birthorder #psychology #fyp #mentalheath #therapy #therapist #counseling

♬ empty crown - YAS

Sdílejte článek

Přečtěte si také