Virály

31. března 2021 22:15

sarka.turcekova@gmail.com

ODHALENO: 9 signálů, že vám někdo lže, když s ním chatujete! Podle čeho to spolehlivě poznáte?

Studie provedená v USA ukázala, že lžeme 11krát týdně, zatímco další odhalila, že 60 procent lidí bude lhát během desetiminutového rozhovoru. Na druhou stranu se e-maily zdají být nejpoctivější formou komunikace, kde lidé lžou nejméně.

1. Pokouší se změnit téma.

Lháři se pokusí změnit předmět vaší diskuse a zaměřit se na úplně jiný. Mohli by dokonce předstírat, že jsou zraněni vaší narážkou, že lžou. Tomu se říká vnější rozptýlení a když se na ně lháři soustředí, mohou pak druhou osobu obvinit, že o něčem lhala. Mohou dokonce vyzkoušet všechny možné metody, aby se vyhnuli odpovědi na počáteční otázku.

2. Po rychlé odpovědi vás pochválí.

Tohle je metoda manipulace, kterou mnoho lidí praktikuje ve svém profesním i osobním životě. Může jej použít lhář, aby získal kontrolu nad konverzací a nasměroval ji novým směrem. A má tendenci být úspěšný jednoduše proto, že všichni máme rádi, když se o nás říkají hezké věci. Manipulátor a lhář nás zná dost dobře a dokáže využít naši nejistotu, kdykoli potřebuje.

3. Jsou vágní.

Když někdo říká pravdu, vybaví si snadno zapamatovatelné detaily, které jeho příběh podporují. Lhář však podrobné informace neřekne a drží se na povrchu. Lháři nechtějí uvádět konkrétní podrobnosti, které lze snadno prokázat jako lži. Když řeknou polovinu příběhu, tak vlastně nelhali, ale řekli jen polovinu pravdy.

4. Tvrdí, že jsou čestní a že „nikdy nelžou“.

Ve své snaze být přesvědčiví lháři příliš zdůrazňují svou čestnost. Výrazy jako: „abych byl upřímný“, „věřte mi“ a „abych vám řekl pravdu“ se používají velmi často. Pokud je člověk pravdomluvný, nemusí znovu a znovu opakovat, jak je upřímný. Tím, že se lháři uchýlili k tomuto triku, se očividně snaží před vámi skrývat pravdu tím, že potvrzují svou pravdivost.

5. Vytvářejí složité a mimořádně podrobné příběhy.

Lidé, kteří mají takový talent na to, aby vytvořili tak podrobné a barvité příběhy, mohou být patologickými lháři. Jejich příběhy jsou obvykle velmi přesvědčivé, občas komplikované a dramatické. Díky maličkým detailům zní jejich příběhy pravdivě a mohou svým vymysleným příběhům dokonce uvěřit. Díky tomu je pro vás velmi obtížné s nimi jednat, protože si ani plně neuvědomují, že lžou, a myslí si, že mluví pravdu.

6. Skákají mezi minulým a přítomným časem.

Když si lidé vymyslí fiktivní příběh, pravděpodobně pokazí jeho znění. Můžete si všimnout, že skáčou z minulosti do přítomného času a naopak. Je to proto, že jejich mozek je natolik zaneprázdněn vymýšlením příběhu, že zapomínají, jak vytvořit gramaticky správnou větu. Pokud to někdo dělá pravidelně, a vy si toho všimnete, měli byste mít podezření, že lže.

7. Pokouší se náhle ukončit rozhovor.

Možná někomu posíláte SMS a ptáte se ho na něco, co ho žene do úzkých. Jeho odpověď může být velmi krátká a vágní a najednou je ve spěchu a musí něco udělat. Ukončí konverzaci, ponechá vaši otázku nezodpovězenou a vy budete přemýšlet, jestli má co skrývat. Nejlepší věc je v takovém případě setkat se s druhou osobou a mluvit s ní tváří v tvář, vidět její reakci.

8. Nepoužívají zájmena první osoby.

Někdy lháři nemohou čelit svým vlastním činům a nést za ně odpovědnost. Proto se zdrží používání zájmen z pohledu první osoby, ale místo toho učiní obecnější prohlášení. Například pokud váš šéf příliš často používá výrazy „my“ nebo „někdo“, pravděpodobně se snaží distancovat od svých povinností. Díky tomu se budete cítit zodpovědní za něco, co nespadá pod vaši působnost.

9. Používají empatický jazyk.

I není nic špatného na tom být empatický, tak když na vás někdo najednou začne být jako mílius, měli byste být na pozoru. Pokud někdo lže, uchýlí se k tomu, že s vámi bude jednat „hezky“, než aby vám přesně odpověděl na otázku. Dokáže totiž výborně porozumět vašim emocím a může se je snažit zmanipulovat tak, aby se obrátily proti vám. Cílem této emoční manipulace je ovlivnit váš úsudek a odvrátit vaši pozornost od původní otázky, kterou jste položili.

Sdílejte článek

Přečtěte si také