Virály

27. května 2021 09:28

brejsova.t@gmail.com

Jak důležitou roli hrají otcové ve výchově dětí? Psychologové v tom mají jasno!

Otcové, zejména ti milující, mohou výrazně přispět k celkovému štěstí dítěte. Jsou těmi nejlepšími vzory a zároveň největšími podporovateli sebedůvěry a životních jistot. Otec je jednoduše pro správný rozvoj dítěte nepostradatelný, což platí nejen pro chlapce, ale i pro dívky.

Otcové významně přispívají k poznávacím a behaviorálním funkcím dítěte. Měli by vytvářet pro děti vzor, jak zvítězit sami na sebou skrz pevnou vůli, budovat u dětí disciplínu a předávat životní hodnoty. Přítomnost otce může ve skutečnosti ovlivnit nejen emoční inteligenci, ale i vyšší IQ dítěte. Mužský vzor hraje důležitou roli i v akademické dráze dětí, zejména tak u mladých dívek. Podle studie zastávají dívky, které vyrůstali pod křídly milujících otců, vysoké pozice, jenž vyžadují disciplínu a vytrvalost.

Tatínci mají také značný dopad na vývoj identity dítěte a sociální vztahy. Děti z rodin bez otce mají podle studie až třikrát vyšší pravděpodobnost, že se stanou zločinci a jsou vystaveni vyššímu riziku závislosti na návykových látkách. Je prokázané, že většině pacientů s drogovou minulostí v dětství chyběl mužský vzor, který by je naučil zodpovědnosti.

Je tak bezesporu jasné, že je role otce v životě dítěte nezbytnou součástí pro formování jeho osobnosti a předávání životních rad a hodnot. Sebevědomí otcové, kteří svým dětem poskytují péči, zlepšují jejich celkovou pohodu a pomáhají je vést tím správným směrem v životě.


Přečtěte si také