Virály

4. září 2020 11:30

brejsova.t@gmail.com

ODHALENO: Několik důvodů, proč by děti do 13 let neměly používat sociální sítě! Před čím varují experti?

Malé děti a internet je věčné téma. Někdo zastává názor, že by děti neměly mít přístup na sociální sítě, jiní jsou v tom benevolentnější. Ačkoli se snažíte vaše dítě ohlídat, nemůžete sledovat každý jeho krok, protože potenciální nebezpečí může být během jednoho kliknutí.

Sociální sítě mohou dát dětem pokřivený pohled na své tělo i život. Na internetu na ně nebudou mít vliv pouze vrstevníci, ale zejména influenceři, kteří mají velmi velký dosah, a ne vždy zveřejňují reálný život. Děti tak mohou být pod tlakem, aby udržely krok s celosvětovými trendy a zapadly tak do kolektivu. Pro tak mladou mysl, která je teprve ve vývojovém stádiu sebeúcty, může mít velmi zlý dopad myšlení, že nikdy nebude schopna dosáhnout stejné vizáže, získat stejné věci. V zásadě si dítě může myslet, že nikdy nebude tak dobré, jako ostatní lidé na sociálních sítích.

Další nástrahou na internetu může být to, že si dítě neuvědomuje citlivost obsahu, které veřejně sdílí. Malé děti tak mohou sdílet svou polohu nebo fotografii vašeho dokladu či kreditní karty. Stejně tak velkým strašákem může být i kyberšikana, která je v dnešní době bohužel velmi rozšířená. Ať už se dítě stane obětí kyberšikany, nebo ji samo vyvolává, je to velký problém, který se ale jen málokdy nahlásí rodičům či jiným dospělým. Dítě se za to mnohdy stydí, a tak raději mlčí. Existuje i velká pravděpodobnost, že by kyberšikana mohla způsobit sebepoškozování.

Tyto problémy na internetu jsou jen část hrozeb, které děti mohou potkat, proto buďte obezřetní. Necháváte své děti na sociálních sítích bez dozoru? Jaká je pro vás věková hranice, která by se na sociálních sítích měla dodržovat?

Sdílejte článek

Přečtěte si také