Virály

23. září 2020 14:57

sarka.turcekova@gmail.com

ODHALENO: Tyto 4 typy lidí můžete potkat na Tinderu! Znáte je všechny?

Tinder má dnes každý druhý. Ale hledají tam lidé opravdovou lásku? Známe čtyři nejčastější typy lidí, které tam potkáte.

Vědci se dotazovali více než 3 000 uživatelů Tinderu na jejich motivy, proč jsou na Tinderu, a zjistili značné rozdíly. I když někteří lidé používají Tinder speciálně pro sexuální zážitky nebo flirtování, nebyl to hlavní důvod, proč tam lidé jsou. Hlavní důvody, proč účastníci uváděli, že používají Tinder, bylo pro zábavu a ze zvědavosti. Lidé také používají Tinder k hledání vztahů (včetně dlouhodobých), přátel nebo navazují kontakty s lidmi, se kterými se můžete setkat na cestách. Dalším důvodem, proč se lidé obracejí na Tinder, je podpora jejich ega: vidí aplikaci jako způsob, jak zvýšit svůj vlastní pocit společenské akceptace.

Studie zorganizovala uživatele Tinderu do těchto odlišných typů:

  • Regulovaní uživatelé. Tito uživatelé Tinderu jsou psychologicky zdravou skupinou. Mají dobré sebeovládání, vysokou sexuální touhu, jsou sebejistí a na internetu se chovají bezpečně. Jsou to lidé, o kterých si moc lidí nemyslí, že používají Tinder. Tito uživatelé Tinderu narážejí na stereotyp, který často zastává mnoho lidí: Hledají dlouhodobější vztahy.
  • Regulovaní s nízkou touhou. Tato skupina uživatelů má dobrou kontrolu nad tím, jak používají Tinder, ale jsou velmi úzkostliví, mají nízkou sebeúctu a nízkou sexuální touhu. Nezajímají se příliš o jakýkoli druh vztahu, ale mohou být těmi, kteří používají Tinder na posílení svého ega či sebehodnoty.
  • Neregulovaní a vysoce motivovaní. Tito uživatelé milují vzrušení z Tinderu a neustále ho používají. Tato skupina uživatelů podstupuje riziko, je úzkostná, má vysokou sexuální touhu a silnou sebeúctu. Způsob, jakým používají Tinder, může být problematický kvůli jejich touze po okamžitém uspokojení a nízké sebekontrole.
  • Neregulovaní, vyhýbající se. Tuto skupinu uživatelů nejlépe charakterizuje přítomnost deprese a vyhýbání se připoutání se ke komukoliv. Mají většinou spíše nízkou sebeúctu a špatně se ovládají, alespoň pokud jde o používání aplikace Tinder.

Přečtěte si také