Virály

23. listopadu 2021 14:11

redakce Prima Lajk

V tomhle státě zakázali říkat termín sexuální delikvent. Proč je to prý urážlivé?

Amerika je zemí nekonečných možností a také nesmyslných zákonů.

Správní rada pro sexuální delikventy v Coloradu učinila velmi kontroverzní krok, když se rozhodla upravit pojmenování pro termín „sexuální delikvent“. Nové pojmenování by však nemělo měnit pojem delikventa v právu ani v systému trestního soudnictví. Někteří jsou však toho názoru, že je to krok tímto směrem. Hlasování vyvolalo mnoho kontroverzí mezi veřejností i správní radou.

Odborníci se obávají, že je nálepka sexuálního devianta až příliš negativní, a mohla by tak poškodit jednotlivce po zbytek života. Od nynějška tedy v Coloradu platí termín „člověka, který se dopustil sexuálních deliktů“. Derek Logue, který byl v minulosti odsouzen za deviaci se s novým pojmenováním zcela ztotožňuje. „Mít na sobě nálepku za něco, co jsem udělal před polovinou života, je nespravedlivé a urážlivé,“ řekl souhlasně.

Kimberly Corbin, která se stala obětí znásilnění a patří mezi odpůrce této změny, je však jiného názoru. „Mít na sobě nálepku za něco, co nemůžete ovlivnit, jako je rasa, sexualita nebo pohlaví, je urážlivé. Sexuální delikventi ale dělají rozhodnutí sami za sebe,“ svěřila se žena. Zastánci změny terminologie tvrdí, že to sníží recidivu. Odpůrci jsou ale toho názoru, že to pouze sníží odpovědnost a poznamenávají, že oběti musejí žít také se svou nálepkou po celý život.


Přečtěte si také