Virály

4. února 2021 12:05

brejsova.t@gmail.com

Nejmladší sourozenec bývá nejzábavnější, říká studie. Proč tomu tak je?

Pokud jste vyrůstali se sourozencem, je velká pravděpodobnost, že jste odlišní, a to i přesto, že jste oba žili ve stejném prostředí. Existuje totiž nesčetně drobných faktorů, které nás nepřetržitě ovlivňují, a jedním z nich je i ten, v jakém pořadí jste se mezi sourozenci narodili.

Podle světoznámého zakladatele individuální psychologie Alfreda Adlera má pořadí narození sourozenců obrovský vliv na formování osobnosti. I když jsou děti vychovávány ve stejné rodině a vyrůstají ve stejném prostředí, jsou psychologické podmínky stále individuální a odrážejí se od sourozenecké konstelace.

Mnoho vědců se o tuto teorii začalo více zajímat a prozkoumávat ji. Jednu z nedávných studií na toto téma provedla i britská firma zabývající se průzkumem trhu. Výzkumu se zúčastnilo 1782 lidí starších 18 let, kteří byli požádáni, aby se porovnali se svými sourozenci v různých aspektech; zodpovědnost, tvořivost, vůdčí osobnost nebo smysl pro humor atd.

Ukázalo se, že jedním z nejdramatičtějších rozdílů byl u sourozenců smysl pro humor. Nejmladší děti inklinovaly k tomu, že jsou zábavnější než jejich sourozenci (46 %) a také více uvolnění (47 %) a vyrovnaní (42 %). Naopak nejstarší děti se považovaly za více odpovědné (54 %), organizované (54 %) a úspěšné (42 %).

Vědci, kteří tuto teorii rozvinuli, potvrdili, že si každé dítě formuje svou osobnost na základě svého postavení v rodině. Proto mají prvorozené děti sklony k tomu být zodpovědné a svědomité, čímž se pokoušejí potěšit své rodiče, a zároveň cítí odpovědnost za mladší sourozence. Nejmladší děti se naopak snaží odlišit od vyššího postavení prvorozených, a hledají tak alternativní způsoby sebevyjádření. Jelikož je pozice zodpovědného a poslušného dítěte obsazená, snaží se odlišit jinak – jsou tak kreativnější, zábavnější a nebojí se riskovat.


Přečtěte si také