Virály

22. září 2020 20:17

sarka.turcekova@gmail.com

ODHALENO: Tohle všechno prozradí data z mobilu o vaší osobnosti. Co o sobě ještě nevíte?

Tyhle věci se o sobě můžete dozvědět jen podle toho, jakým způsobem používáte svůj mobilní telefon.

Psychologové jsou mimořádně dobří v předpovídání něčí osobnosti z jeho online chování. Nový výzkum publikovaný ve sborníku Národní akademie věd posouvá tuto myšlenku ještě dále. Tým psychologů zjistil, že tři vlastnosti osobnosti, konkrétně extraverze, svědomitost a otevřenost vůči zkušenostem, lze přesně odvodit z používání chytrých telefonů. „Hodnotili jsme osobnost z hlediska dimenzí velké pětky, nejpoužívanějšího a dobře zavedeného systému v psychologické vědě pro organizování osobnostních rysů,“ uvádějí vědci vedeni Clemensem Stachlem ze Stanfordské univerzity.

"Tato taxonomie popisuje lidskou osobnost z hlediska pěti širokých a relativně stabilních dimenzí: otevřenosti, svědomitosti, extraverze, otevřenosti a emoční stability, přičemž každá dimenze zahrnuje větší počet konkrétnějších aspektů." Při použití velké pětky jako výchozího bodu vědci zkoumali, zda lze vzorce používání chytrých telefonů – jako je používání aplikací, komunikační a sociální chování, hudba, a vůbec celková telefonní aktivita – použít k předpovědi pravděpodobných osobnostních rysů. Vědci předpověděli 57 % osobnostních rysů ze vzorců chování odvozených z údajů mobilních telefonů lidí.

Některé osobnostní rysy se daly předvídat snadněji než jiné. Vědci zjistili, že „společenskost“ je nejpředvídatelnějším znakem a „dobrá povaha“ je nejméně předvídatelným znakem. Další osobnostní rysy, které byly z údajů mobilních telefonů vysoce předvídatelné, byly „láska k pořádku“, „asertivita“, „smysl pro povinnost“ a „sebevědomí“.

Které vzorce chování byly nejúčinnější při předpovídání různých dimenzí osobnosti? Ze tří předvídatelných dimenzí osobnostní taxonomie Velké pětky byl nejlepším prediktorem extraverze počet nočních hovorů, nejlepším prediktorem svědomí byla aplikace počasí ve večerních hodinách a délka textových zpráv byla nejlepším prediktorem otevřenosti. Vědci však poukazují na obavy o soukromí vyvolané tímto výzkumem. Tvrdí, že bychom neměli podceňovat potenciální negativní důsledky rutinního sběru, modelování a nekontrolovaného obchodu s osobními údaji ze smartphonu.

Sdílejte článek

Přečtěte si také