Virály

14. prosince 2020 17:49

sarka.turcekova@gmail.com

ODHALENO: 9 rysů osobnosti, které jsou typické pro zlé lidi! Máte nějaký z nich?

Jestli máte nějaký z těchto temných povahových rysů, pak jste se možná dali na špatnou stranu.

Málokdo o sobě chce zjistit, že je ve skutečnosti zlý člověk. Lidé navíc mají tendence věřit, že ve skutečnosti je každý z nás ve svém nitru hodný či dobrý. Tak to ale bohužel není. Kdyby to tak bylo, nemohli by mezi námi existovat sérioví vrazi, kanibalové, v tom společensky přijatelnějším kontextu „jen“ vladaři, kteří nebaží po ničem jiném víc než po svojí vlastní moci. Podle odborníků se doopravdy v nitru některých lidí skrývá jejich temná podstata. Mají takzvané temné jádro. Aby bylo možné určit, o jak moc temnou osobnost jde, vyvinuli teorii „obecný temný faktor osobnosti“, zkráceně D-faktor. Podle toho se pak dá snadněji určit, jak moc je něčí osobnost zlá či temná.

Takzvaný D-faktor určuje rozsah pochybného etického, morální a společenského chování, ke kterému se tento jedinec může přiklonit, a určuje, s jakou pravděpodobností taková situace nastane. Tým psychologů sestavit 9 základních rysů temné osobnosti. Obecnou charakteristikou zlého člověka je to, že má sklony sledovat svůj prospěch na úkor druhých, a je přesvědčený, že na to má právo. Přestože je ve skutečnosti sobecký a zlomyslný. Ty osobnosti, které mají vysoký D-faktor, chtějí dosáhnout svého cíle za každou cenu, i kdyby při tom měli ublížit jiným lidem. Autoři výzkumu působí v Německu na univerzitě Ulm, na Univerzitě Koblenz-Landau a také v Dánsku na Univerzitě v Kodani.

9 špatných povahových rysů:

  1. Egoismus je až přílišná pozornost zaměřovaná pouze na sebe, na svoje vlastní prožitky, na své dobro, a to na úkor společnosti, toho, jak moc dobré je to pro ostatní.
  2. Machiavellismus. Člověk, který je machiavellistický, mívá sklony manipulovat s druhými. Jsou pro něj jen jako nástroj jejich vlastních záměrů, nemá k nim však žádné emoce. Manipulují bez mrknutí oka.
  3. Narcismus. Každý narcista má v centru veškeré pozornosti pouze sám sebe, přičemž se neohlíží na city druhých. Snaží se s ostatními manipulovat ve svůj prospěch jako s loutkami a nemá pocity viny za své vlastní činy.
  4. Zbavení se odpovědnosti a morálky. Od druhých lidí se tento jedinec liší tím, že má sklony k nemorálnímu, neetickému chování. Nechápe, proč by se měl chovat morálně. Odmítá přijmout zodpovědnost.
  5. Psychopatie. S tou se člověk už narodí, takže s tím nemůže mnoho dělat, může se však rozhodnout, jak se bude chovat. Nejsou u něj přítomné některé emoce, je tedy citově povrchní, je velmi impulzivní, neumí se dobře kontrolovat.
  6. Pocit vlastní důležitosti. Jedinec má neustálý a silný pocit důležitosti vlastní osoby, myslí si, že si zaslouží mnohem víc než ostatní lidi, nebo že má právo na něco, na co jiní nemají.
  7. Sadismus. Jde o dlouhodobé projevy krutého či ponižujícího chování vůči druhým lidem. Takový jedinec rád snižuje hodnotu druhých a může mu to přinášet slast a uspokojení. Úmyslně způsobuje někomu bolest fyzickou, sexuální nebo psychologickou. Rád prosazuje svou vlastní moc, kontrolu a dominanci.
  8. Vzdor. Tomuhle jedinci je jedno, že když uškodí druhým, tak tím uškodí i sobě. Nemyslí na důsledky.
  9. Sebestřednost. Člověk se neustále snaží získat společensky uznávané hodnoty nebo postavení, snaží se dosáhnout akademických úspěchů nebo profesionálního posunu. Myslí si, že tím dosáhne štěstí.

Přečtěte si také